Plagen

7,50 incl. BTW

Deze poster heeft tot doel om uitleg te geven over het begrip ‘plagen’.  ‘Pesten’ en ‘plagen’ wordt door elkaar gebruikt. De begrippen worden met elkaar verward en niet het kind, maar de omstanders lijken te weten of het pesten dan wel plagen betreft.

Category: